AI:m ingår i stort projekt om vattenbesparing

Halmstad Högskolas thinktank med artificiell intelligens, AI:m, ingår som fullvärdig samarbetspartner i projektet Samverkan Vatten. Projektet har under hösten 2020 startat upp arbetet med att definiera och avgränsa enligt projektplanen. Mycket kraft lagts på...