Hur vi arbetar. Vårt uppdrag och värderingar

Projektet består av en styrgrupp med en ordförande och en projektledare i drivande position samt kommunikations och media ansvarig samt ytterligare ett antal nyckelpositioner.

“Doing Good will make us Shine”

Ett samverkansprojekt om vattenkonsumtion, hygien, energi, miljö och effektivitet i samklang med FN’s Globala mål no 3, 6, 9, 11 och 12.

3 – God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.

12 – Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

6 – Rent vatten och sanitet

Mål 6 handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet.

11 – Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.

Kontakt

Tag kontakt med projektledningen

 

Distance grafisk produktion

Är en reklam och marknadsföringskonsult inriktad på web, media och SEO. Distance är en av de två grundande företagen som benämns stakeholders i projektet Samverkan Vatten. Distance driftar och supportar Samverkan Vattens hemsida och kommunikation på uppdrag av projektledningen.

Innehåll

Samverkan Vatten

HEM
PRESS
STAKEHOLDERS
KONTAKT

Kontakt

Projektledning

Patrik Johansson, Projektledare
Laholms kommun
patrik.johansson@laholm.se