STAKEHOLDERS / SAMARBETSPARNERS

En aktiv del i den lokala  framtidsutvecklingen med ett globalt perspektiv

Projektet Samverkan Vatten knyter samman näringliv och kommuner i ett nära samarbete runt vattenkonsumtion. Projektet kommer att ha tre delprojekt som huvudsyfte vilka är; Optimera vattenkonsumtionen i rengöringsprocessen; Användning av processvatten baserat på önskad reningsgrad för specifikt syfte; Kommunikation till konsumenter, företag och myndigheter.

Hur vi arbetar. Vårt uppdrag och värderingar

Projektetbestår av en styrgrupp med en ordförande och en projektledare i drivande position samt kommunikations och mediaansvarig samt ytterligare ett antal nyckelpositioner.

“Doing Good will make us Shine”

Ett samverkansprojekt om vattenkonsumtion, hygien, energi, miljö och effektivitet i samklang med FN’s Globala mål no 3, 6, 9, 11 och 12.

3 – God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.

12 – Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

6 – Rent vatten och sanitet

Mål 6 handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet.

11 – Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.

"Sedan 2004 har Lagafors kompromisslöst arbetat enligt mottot ”Relentless Reduction” (Obeveklig minskning) beträffande åtgången av vatten, kemi, energi, manuellt arbete, kostnader och arbetsskador."

Magnus Elmblad, Lagafors

"Det är för oss oundvikligt att vi alla måste anpassa oss till de megatrender och utmaningar vi står inför beträffande vår miljö och en hållbar produktion, så låt oss börja här, i södra Halland..."

Johan Cavalli, Lagafors

"Vi föreställer oss ett sömlöst samarbete mellan samtliga parter, ”stakeholders”, i den värdekedja som säkerställer mat på bordet och vätska att dricka."

Patrik Johansson, Laholms kommun