Projekt:

Samverkan Vatten

Det nya kristallklara. Ett samverkansprojekt om vattenkonsumtion, hygien, energi, miljö och effektivitet i samklang med FN’s Globala mål no 3, 6, 9, 11 och 12.

"

Projektets mål

Genom mätbarhet och processoptimering

  • Vattenförbrukningen minskar
  • Kemikalieförbrukningen minskar
  • Energiförbrukningen minskar
  • Produktiviteten ökar
  • Återanvändningen av processvatten ökar
  • Konsumentnyttan blir synlig och helt
    transparent…. I realtid
  • Hållbarhetsmålen blir mätbara

Behovet

Framtidens avtal måste skrivas om ur ett hållbarhetsperspektiv

 

Projektet

Med vattenbesparing i fokus inom industri och tillverkning

Målet

Näringsliv och kommun tillsammans mot en bättre framtid

 

STAKEHOLDERS / SAMARBETSPARNERS

En aktiv del i den lokala  framtidsutvecklingen med ett globalt perspektiv

De företag och institutioner som tillsammans grundat projektet Samverkan Vatten kallar vi för våra Stakeholders / Samarbetspartners.

Hur vi arbetar. Vårt uppdrag och värderingar.

Projektetbestår av en styrgrupp med en ordförande och en projektledare i drivande position samt kommunikations och mediaansvarig samt ytterligare ett antal nyckelpositioner.

“Doing Good will make us Shine”

Ett samverkansprojekt om vattenkonsumtion, hygien, energi, miljö och effektivitet i samklang med FN’s Globala mål no 3, 6, 9, 11 och 12.

3 – God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.

12 – Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

6 – Rent vatten och sanitet

Mål 6 handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet.

11 – Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.

"Sedan 2004 har Lagafors kompromisslöst arbetat enligt mottot ”Relentless Reduction” (Obeveklig minskning) beträffande åtgången av vatten, kemi, energi, manuellt arbete, kostnader och arbetsskador."

Magnus Elmblad, Lagafors

"Det är för oss oundvikligt att vi alla måste anpassa oss till de megatrender och utmaningar vi står inför beträffande vår miljö och en hållbar produktion, så låt oss börja här, i södra Halland..."

Johan Cavalli, Lagafors

"Vi föreställer oss ett sömlöst samarbete mellan samtliga parter, ”stakeholders”, i den värdekedja som säkerställer mat på bordet och vätska att dricka."

Patrik Johansson, Laholms kommun

Presentation av Stakeholders / Samarbetspartners

Näringsliv och kommunala verksamheter i samklang

 

NYHETER

De senaste nyheterna i projektet Samverkan Vatten

Här presenterar vi de senaste publika nyheterna från projektet. Saknar du någon info vänligen kontakta projektledningen.

Kontakt

Tag kontakt med projektledningen

 

Distance grafisk produktion

Är en reklam och marknadsföringskonsult inriktad på web, media och SEO. Distance är en av de två grundande företagen som benämns stakeholders i projektet Samverkan Vatten. Distance driftar och supportar Samverkan Vattens hemsida och kommunikation på uppdrag av projektledningen.

Innehåll

Samverkan Vatten

HEM
PRESS
STAKEHOLDERS
KONTAKT

Kontakt

Projektledning

Patrik Johansson, Projektledare
Laholms kommun
patrik.johansson@laholm.se